Boutos Pets

Shop

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει η BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ αναγνωρίζουν και αποδέχονται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Πληροφορίες για την BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ
Η εταιρία BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ήδη διανύει την 5η δεκαετία στον χώρο των ζωοτροφών και εξοπλισμών για όλα τα ζώα. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας έχουμε καταλήξει σε μία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών παράλληλα με την συνεργασία μας με μερικούς από τους κορυφαίους οικους του εσωτερικού και του εξωτερικού μας έχει καταστείσει άκρως ανταγωνιστικούς και πάντα μέσα στις ανάγκες της αγορας. Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην παραγωγή και διάθεση τροφών υψηλης ποιότητας για περιστέρια, καναρίνια, παπαγάλους και παραγωγικά ζώα. Επιπρόσθετα είμαστε από τους πρώτους του κλάδου που ασχόληθήκαμε με την εμπορία τροφών για το σκύλο και τη γάτα. Πλέον διαθέτοντας τροφές ακόμα και για τον πιο απαιτητικό καταναλώτη προσφέρουμε τις πιο ολοκληρομένες λύσεις για πελάτες λιανικής και χοδρικής . Η φιλοσοφία της εταιρία μας είναι να προχωρούμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες που διαρκούν στον χρόνο και όχι στο εφήμερο κέρδος σποραδικών και κερδοσκοπικών πωλήσεων.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το έγγραφο
Αυτό το έγγραφο αποτελεί νομική συμφωνία μεταξύ εσάς, του χρήστη και της οντότητας που παρέχει η BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ . Καθορίζει τη χρήση των διαδικτυακών ιδιοκτησιών και εν πάση περιπτώσει, τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. “Νομική συμφωνία” σημαίνει ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας δεσμεύουν τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς μόλις αποδεχτείτε τους όρους. Για λόγους απλούστευσης, ο “Χρήστης”, “εσείς”, “δικό σας” και παρόμοιοι όροι, είτε σε μορφή μεμονωμένου είτε ως πληθυντικού, αναφέρονται σε εσάς, τον Χρήστη. “Εμείς”, “μας”, “δικό μας” και παρόμοιοι όροι αναφέρονται στην εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Η “BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ” αναφέρεται στην τρέχουσα ιστοσελίδα ή / και στην εφαρμογή. Η “Συμφωνία” αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο, όπως τροποποιείται κατά διαστήματα. Η συμφωνία συνάπτεται στην αγγλική γλώσσα. Άλλοι ορισμένοι όροι αναφέρονται στην ενότητα με τίτλο “Ορισμοί” στο κάτω μέρος της συμφωνίας.

Αποδοχή της παρούσας συμφωνίας
Για να χρησιμοποιήσετε τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη συμφωνία και να την αποδεχτείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί αποδοχή. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Εγγραφή
Για τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους της, οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν με αληθή και πλήρη τρόπο, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη σχετική φόρμα εγγραφής. Οι χρήστες πρέπει επίσης να αποδέχονται πλήρως την Πολιτική Απορρήτου και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων της σύνδεσης.
Εννοείται ότι ο κάτοχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε περίπτωση απώλειας, αποκάλυψης, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτους, για οποιοδήποτε λόγο των διαπιστευτηρίων της πρόσβασης του χρήστη.

Διαγραφή λογαριασμού χρήστη και τερματισμός λογαριασμού
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ακυρώσουν τους λογαριασμούς τους και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, μέσω της διασύνδεσης της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ή επικοινωνώντας απευθείας με τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από τον Χρήστη, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό του Χρήστη ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εάν πιστεύει ότι:
• Ο χρήστης έχει παραβιάσει αυτήν τη συμφωνία και / ή
• Η πρόσβαση ή η χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιδιοκτήτη, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους και / ή
• η χρήση της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ από τον χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση νόμων ή κανονισμών και / ή
• σε περίπτωση διερεύνησης με δικαστική ή κρατική παρέμβαση και / ή
• ο λογαριασμός θεωρείται, κατά την αποκλειστική κρίση του Ιδιοκτήτη, για οποιονδήποτε λόγο, ακατάλληλος ή προσβλητικός ή κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας.

Περιεχόμενο διαθέσιμο στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ
Το περιεχόμενο που διατίθεται στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και από συναφείς διεθνείς συνθήκες. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ορίων που καθορίζονται στην παρούσα ρήτρα.
Ο κάτοχος παραχωρεί στον χρήστη, για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, προσωπική, μη εκχωρήσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του εν λόγω περιεχομένου. Η άδεια αυτή προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου και ποτέ για εμπορική χρήση και περιορίζεται στη συσκευή του χρήστη.
Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν μπορεί να αντιγράψει και / ή να μεταφορτώσει ή / και να εκχωρήσει ή / και να παραχωρήσει (και πέραν των ορίων που αναφέρονται παρακάτω), να τροποποιήσει, να δημοσιεύσει, να μεταδώσει, να πωλήσει, όσα διατίθενται στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , ούτε επιτρέπει σε τρίτους να το κάνουν μέσω του χρήστη ή της συσκευής του, ακόμη και χωρίς γνώση του χρήστη. Όπου ρητά αναφέρεται στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο για προσωπική χρήση να μεταφορτώσει και / ή να αντιγράψει και / ή να μοιραστεί κάποιο διαθέσιμο περιεχόμενο μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ για προσωπική του χρήση και υπό τον όρο ότι οι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οι άλλες αιτήσεις που ζητούνται από τον ιδιοκτήτη εφαρμόζονται σωστά.

Περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους
Ο ιδιοκτήτης δεν μετριάζει το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που παρέχονται από τρίτους πριν από τη δημοσίευσή τους στο BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ . Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους ή για τη διαθεσιμότητά του.

Περιεχόμενο που παρέχεται από τον χρήστη
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το δικό τους περιεχόμενο και αυτό των τρίτων που μοιράζονται μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , που μεταφορτώνουν και δημοσιεύουν ή μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ή μεταφέρουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι έχουν όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από τρίτους των οποίων τα δεδομένα ή / και το περιεχόμενο μοιράζονται με τον Ιδιοκτήτη και αποζημιώνουν τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση προκύπτει από τον ιδιοκτήτη σε σχέση με την παράνομη διανομή περιεχομένου τρίτου μέρους ή παράνομης χρήσης της υπηρεσίας.
Ο κάτοχος δεν μετριάζει το περιεχόμενο που παρέχεται από χρήστες ή από τρίτους, αλλά θα ενεργεί εάν λαμβάνονται παράπονα από χρήστες ή εάν εκδίδονται εντολές από τις δημόσιες αρχές σχετικά με περιεχόμενο που θεωρείται προσβλητικό ή παράνομο.
Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της απεικόνισης του περιεχομένου σε περίπτωση που:
• καταγγελίες άλλων χρηστών για αρχεία
• παραλαμβάνεται ειδοποίηση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
• αποφασίζεται να γίνει κάτι τέτοιο εν όψει ή ως αποτέλεσμα δικαστικών πράξεων
• η εν λόγω ενέργεια ζητείται από δημόσια αρχή ή
• εάν πιστεύεται ότι το περιεχόμενο, ενώ είναι προσβάσιμο μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες, τρίτους, τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή / και τον ιδιοκτήτη.

Δικαιώματα επί περιεχομένου που παρέχονται από χρήστες
Τα μόνα δικαιώματα που παρέχονται στον κάτοχο σε σχέση με το περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες είναι εκείνα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και συντήρηση της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ .
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν τα ακόλουθα:
Υποβάλλοντας, δημοσιεύοντας ή προβάλλοντας το περιεχόμενο στο ή μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , ο χρήστης χορηγεί άδεια στον ιδιοκτήτη χωρίς εδαφικά όρια, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα και με δικαίωμα παραχώρησης, χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, προσαρμογή , να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να προβάλλετε και να διανείμετε τέτοιο περιεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο ή μέσω μεθόδων διανομής που είναι διαθέσιμες ή αναπτύσσονται αργότερα.

Υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τρίτων ή περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , αλλά πρέπει να γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των τρίτων και να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Σε καμία περίπτωση ο κάτοχος δεν θεωρείται υπεύθυνος σε σχέση με την κατάλληλη λειτουργικότητα ή διαθεσιμότητα ή και τις δύο υπηρεσίες τρίτων.

Απαγορευμένη χρήση
Η υπηρεσία θα χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Ο χρήστης δεν επιτρέπεται:

 • να ανασχηματίσει, να αποσυναρμολογήσει, να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα με βάση τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ή οποιοδήποτε τμήμα της
 • να παρακάμψει κάθε τεχνολογία που χρησιμοποιεί η BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ή οι δικαιοπάροχοί της για να προστατεύσει περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο μέσω αυτής
 • να αντιγράψει, να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί, να αλλάξει, να προετοιμάσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο ή να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ
 • να χρησιμοποιήσει  οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης / ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη αυτοματοποιημένης συσκευής, διαδικασίας ή μέσου για την πρόσβαση, ανάκτηση, αποκομιδή ή ευρετηρίαση οποιασδήποτε μερίδας της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ή του περιεχομένου της
 • μίσθωση, εκμίσθωση ή παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ
 • να παρενοχλεί, να βασανίζει, να υβρίζει,  να δυσφημεί, να χρησιμοποιεί απειλητικές πρακτικές, να απειλεί ή να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσιότητας)
 • να διαδίδει ή να δημοσιεύει περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, παράνομο, δυσφημιστικό ή ακατάλληλο
 • να κάνει κατάχρηση οποιουδήποτε λογαριασμού χρησιμοποιείται από άλλο χρήστη
 • να καταχωρεί ή να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για να προσεγγίσει τους χρήστες για να προωθήσει, να πωλήσει, να διαφημίσει προϊόντα ή υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ με οποιονδήποτε τρόπο
 • χρησιμοποιήσει τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ με οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο που παραβιάζει τους Όρους.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΓΟΡΑ

Μέθοδοι πληρωμής
Η BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ χρησιμοποιεί εργαλεία τρίτων για την επεξεργασία των πληρωμών τους και δεν συνδέεται με καμία από τις παρεχόμενες πληροφορίες πληρωμής – όπως η πιστωτική κάρτα – με οποιονδήποτε τρόπο.
Οποιοδήποτε μειωμένο κόστος πληρωμής βαρύνει τον Χρήστη.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι τιμές, οι περιγραφές ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν είναι μόνο για σκοπούς εκπροσώπησης και ενδέχεται να μην είναι ακριβείς αναπαράσταση του προϊόντος.
Ο ιδιοκτήτης καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων με το μέγιστο επίπεδο λεπτομέρειας που επιτρέπεται από τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ σε κάθε καρτέλα που αντιστοιχεί στο προϊόν που βλέπει ο χρήστης. Ωστόσο, οι εικόνες και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά, λόγω πολλών παραγόντων, όπως παραδείγματος χάριν, παρακολούθησης συσκευής χρήστη, φωτογραφικών φίλτρων κλπ. Ως εκ τούτου, ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αυτές οι μικρές διαφορές δεν συνιστούν έλλειψη συμμόρφωσης των προϊόντων.

Διαδικασία αγοράς
Κάθε παραγγελία που αποστέλλεται συνιστά προσφορά αγοράς των προϊόντων. Οι παραγγελίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και στη διακριτική αποδοχή του κατόχου.
Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τα προϊόντα και να ολοκληρώσουν το
checkout, αφού επαληθεύσουν προσεκτικά τις πληροφορίες στην περίληψη παραγγελιών. Η παραγγελία γίνεται με την επιβεβαίωση της ίδιας και υπόκειται στην καταβολή των τιμών, των φόρων και των τελών αποστολής και περαιτέρω πληρωμής που αναφέρονται στην περίληψη παραγγελίας.
Η παραλαβή παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας. Η παραγγελία επιβεβαιώνεται κατά την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον κάτοχο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο χρήστης. Ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία ενημερώνοντας τον χρήστη εντός 5 εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την αγορά τους, σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα που αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος θα επιστρέψει την τιμή και το κόστος αποστολής στον χρήστη.

Ολοκλήρωση παραγγελίας
Η παραγγελία ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη σελίδα περίληψης παραγγελιών και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαίωσης παραγγελίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος.
Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για ζημιές που υπέστησαν λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τις περιστάσεις που προβλέπουν τα μέρη κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Προσφορές και εκπτώσεις
Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα, με μοναδική και αναμφισβήτητη διακριτική ευχέρεια, να προσφέρει εκπτώσεις ή / και προσφορές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι όροι αυτών των εκπτώσεων ή / και προσφορών θα προσδιορίζονται κάθε φορά στην αντίστοιχη σελίδα πληροφοριών της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ .
Κάθε έκπτωση ή / και προσφορά θα ισχύσει για το καθορισμένο χρονικό διάστημα ή, κατά περίπτωση, για όσο διάστημα διαρκούν τα αποθέματα. Εάν η έκπτωση ή / και η προσφορά είναι περιορισμένης διάρκειας μόνο, ο χρόνος αναφέρεται στη ζώνη ώρας του Ιδιοκτήτη, όπως υποδεικνύεται από την τοποθεσία του στο παρόν έγγραφ
o

Χρήση των κουπονιών
Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για τη χρήση των κουπονιών.
• Κάθε Κουπόνι ισχύει για ένα άτομο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά με τον τρόπο και την ημερομηνία που καθορίζεται στις οδηγίες στην ιστοσελίδα ή / και συνοδεύει το κουπόνι.
• Η μερική χρήση του κουπονιού δεν επιτρέπεται ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που οδηγεί στην πλήρη εξόφλησή του σε μεταγενέστερο στάδιο.
• Το κουπόνι πρέπει να εξαργυρωθεί αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προσφορά. Μετά από αυτή την περίοδο, το κουπόνι θα λήξει αυτομάτως, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα του χρήστη να διεκδικήσει δικαιώματα σχετικά με αυτό.
• Εάν το κουπόνι χρησιμοποιείται για υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που περιγράφονται στην αρχική προσφορά, ο χρήστης δεν δικαιούται οποιασδήποτε πίστωσης / επιστροφής / αποζημίωσης εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της αρχικής αξίας της προσφοράς και της εξαργυρωμένης αξίας.
• Η χρήση του κουπονιού προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά κάθε αναπαραγωγή, παραχάραξη και εμπορική συναλλαγή του αγορασθέντος κουπονιού, καθώς και οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σχετίζεται με την αγορά ή / και τη χρήση του κουπονιού.
Σε περίπτωση παράνομης ενέργειας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αρνηθεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Διανομή
Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ώρες στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο χρήστης και με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίληψη παραγγελίας.
Κατά την παράδοση, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει τα περιεχόμενα που καθορίζουν τυχόν ανωμαλίες στη φόρμα παράδοσης.
Σε περίπτωση μη είσπραξης των προϊόντων εντός της προθεσμίας που ορίζει ο μεταφορέας, τα προϊόντα θα επιστραφούν στον κάτοχο, ο οποίος θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς, αλλά όχι το κόστος αποστολής. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για λάθη παράδοσης λόγω ανακρίβειας ή ελλιπούς ολοκλήρωσης της εντολής αγοράς από τον χρήστη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν σε προϊόντα μετά την παράδοση στην εταιρία μεταφορέων, εφόσον διοργανώνονται από τον χρήστη ή για καθυστερήσεις στην παράδοση που αποδίδονται σε αυτό.

Τιμές και έξοδα αποστολής
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους.
Το κόστος παράδοσης εμφανίζεται μόνο κατά τη φάση ολοκλήρωσης της παραγγελίας,
  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνεται.
Αυτά τα έξοδα μπορεί να διαφέρουν, ορισμένες φορές σημαντικά, λόγω του προορισμού που έχει επιλέξει ο χρήστης. Για τις παραδόσεις στο εξωτερικό, οι τελωνειακοί ή εισαγωγικοί δασμοί που επιβαρύνουν τον χρήστη θα προστεθούν στα έξοδα αποστολής και θα χρεώνονται όταν το πακέτο φτάσει στη χώρα προορισμού.
Ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιθανότητα παρέμβασης σε σχέση με τα προαναφερθέντα έξοδα, τα οποία δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ελέγχου του.

Αντικαταβολή
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή, μέσω της οποίας, κατά την παράδοση ο κούριερ είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του ποσού που οφείλεται για λογαριασμό της
Farmina.
Η αντικαταβολή είναι δυνατή για παραγγελίες συνολικής αξίας που δεν υπερβαίνουν τα 3.000,00 ευρώ και είναι εντός των ορίων που επιτρέπονται για συναλλαγές σε μετρητά.
Όπου είναι συνεπές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τμήματος “Παράδοση”.

Προσφορές και εκπτώσεις
Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα, με μοναδική και αναμφισβήτητη διακριτική ευχέρεια, να προσφέρει εκπτώσεις ή / και προσφορές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι όροι αυτών των εκπτώσεων ή / και προσφορών θα προσδιορίζονται κάθε φορά στην αντίστοιχη σελίδα πληροφοριών της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ . Κάθε έκπτωση ή / και προσφορά θα ισχύσει για το καθορισμένο χρονικό διάστημα ή, κατά περίπτωση, για όσο διάστημα διαρκούν τα αποθέματα. Εάν η έκπτωση ή / και η προσφορά είναι περιορισμένης διάρκειας μόνο, ο χρόνος αναφέρεται στη ζώνη ώρας του Ιδιοκτήτη, όπως υποδεικνύεται από την τοποθεσία του στο παρόν έγγραφο.

Διατήρηση της κυριότητας
Μέχρι την πλήρη πληρωμή της τιμής των παραγγελθέντων προϊόντων, τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη.

ΔΙΚΑIΩΜΑ ΑΠOΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓYΗΣΗ

Δικαίωμα απόσυρσης
Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να διευκρινίσει το λόγο εντός 14 ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο χρήστης ή τρίτος – εκτός από τον μεταφορέα και ο οποίος έχει οριστεί από τον χρήστη – κατέχει φυσικά την κατοχή των προϊόντων. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την απόφασή του να ακυρώσει την παραγγελία στέλνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση στις καθορισμένες επαφές.
Για το σκοπό αυτό, παρέχεται στον χρήστη ένα έντυπο απόσυρσης προτύπου που παρέχεται στο τμήμα “ορισμοί” αυτού του εγγράφου. Οι χρήστες, ωστόσο, είναι ελεύθεροι να εκφράσουν την επιθυμία τους και να αποσύρουν την παραγγελία τους με οποιονδήποτε άλλο ισοδύναμο τρόπο.

Απόσυρση από ένα πρόγραμμα διατροφής Farmina
Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπόκειται σε κυρώσεις και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογεί τους λόγους τερματισμού. Πρέπει να στείλει γραπτή ανακοίνωση στον κάτοχο που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο.
Ο κάτοχος μπορεί να αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται να δώσει κίνητρο και οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον χρήστη εντός 15 εργάσιμων ημερών. Αυτό αποκλείει περιπτώσεις ελαφρυντικών περιστάσεων στις οποίες ο κάτοχος μπορεί να αποσυρθεί αμέσως.
Ο χρήστης λαμβάνει υπόψη ότι η απόσυρση δεν συνεπάγεται επιστροφή χρημάτων για το μέρος της υπηρεσίας που έχει ήδη παρασχεθεί ούτε δημιουργεί τίτλο για την αίτηση οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων ή επιστροφής χρημάτων.

Επιδράσεις της απόσυρσης
Οι χρήστες που αποσύρονται σωστά από τη σύμβαση θα έχουν επιστροφή από τον κάτοχο για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν το κόστος παράδοσης (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από μια πιθανή επιλογή ενός συγκεκριμένου τύπου παράδοσης, εκτός από την κανονική παράδοση μέθοδος η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα αποστολής) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη να αποσυρθεί από την παρούσα σύμβαση. Οι επιστροφές θα γίνονται χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον χρήστη για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δεν θα επιβαρυνθεί με πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα αυτής της αποζημίωσης.
Η αποζημίωση μπορεί να παρακρατηθεί μέχρι την παραλαβή των αγαθών ή έως ότου ο χρήστης προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει στείλει πίσω τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.
Ο χρήστης αποστέλλει πίσω τα προϊόντα και τα επιστρέφει στον κάτοχο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο χρήστης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία πληρούται αν ο χρήστης στείλει τα προϊόντα πίσω πριν τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον χρήστη, αλλά θα επιστραφεί όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών εκτός από αυτό που είναι αναγκαίο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης
Οι ρήτρες που αναφέρονται στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και των συνεπειών και εξαιρέσεων του, ισχύουν αποκλειστικά για εκείνους τους χρήστες οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές, δηλ. χρήστες που ενεργούν για σκοπούς που μπορούν να θεωρηθούν ως εκτός εμπορίου (ή επιχειρηματικής δραστηριότητας) .

Εγγύηση
Ο χρήστης που αγοράζει ως καταναλωτής έχει δικαίωμα εγγύησης συμμόρφωσης για αγορασμένα προϊόντα και υπηρεσίες εντός 24 μηνών από την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη για τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν εντός 2 μηνών από την ανακάλυψή τους.
Για να ασκήσει το δικαίωμα εγγύησης, ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο και να παράσχει ακριβή περιγραφή του ελαττώματος.
Εάν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την περιγραφή, ο χρήστης έχει το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.
Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει δίκαιη μείωση της τιμής ή την καταγγελία της σύμβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Εάν η επισκευή και αντικατάσταση είναι αδύνατη ή απαγορευτικά δαπανηρή.
• Εάν ο κάτοχος δεν έχει λάβει μέτρα για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων εντός εύλογης προθεσμίας, τουλάχιστον 15 ημέρες.
• Κάθε φορά που μια προηγούμενη αντικατάσταση ή επισκευή έχει προκαλέσει σημαντική δυσκολία στο χρήστη.
Ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα.

Εγγύηση Κατασκευαστή
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τον Ιδιοκτήτη μέσω @
farmina_hellas επωφελούνται από την “Εγγύηση Farmina“. Εάν το κατοικίδιο ζώο δεν του αρέσει το προϊόν, ο χρήστης που πληροί τις προϋποθέσεις ως καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα άλλο της επιλογής του που έχει ίση εμπορική αξία. Αυτή η εγγύηση μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον δεν έχει εξαντληθεί περισσότερο από το 20% του προϊόντος. Σε περίπτωση άσκησης της “Εγγύησης Farmina” τα έξοδα μεταφοράς για τη συλλογή και την παράδοση του νέου προϊόντος βαρύνουν τον χρήστη.

ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ

Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει τον Ιδιοκτήτη και τις θυγατρικές του, συνεργάτες, αξιωματικούς, διευθυντές, αντιπροσώπους, συνεργάτες, συνεργάτες και υπαλλήλους, κατά περίπτωση, αβλαβείς από και εναντίον οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβές και έξοδα που πραγματοποιούνται από τρίτους εξαιτίας ή που προκύπτουν από το περιεχόμενο του χρήστη, χρήση ή σύνδεση με την Υπηρεσία, παραβίαση αυτών των Όρων ή παραβίαση δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

Περιορισμοί ευθύνης
Η BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ και όλες οι λειτουργίες που είναι προσβάσιμες αυτής διατίθενται στους χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας, χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, που δεν απαιτείται από το νόμο. Ειδικότερα, δεν υπάρχει εγγύηση για την καταλληλότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται για τους συγκεκριμένους στόχους του χρήστη.
Η BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ και οι λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μέσω της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , χρησιμοποιούνται από τους χρήστες με δική τους ευθύνη και θέληση.
Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης εντός των ορίων του εφαρμοστέου δικαίου, φέρει ευθύνη για συμβατικές και εξωσυμβατικές ζημίες σε χρήστες ή τρίτους μόνο με πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια, όταν πρόκειται για άμεσες και άμεσες συνέπειες της δραστηριότητας της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ . Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για:
• τυχόν απώλειες που δεν αποτελούν άμεση συνέπεια της παραβίασης της συμφωνίας από τον κάτοχο
• οποιαδήποτε απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και οποιεσδήποτε άλλες απώλειες, έστω και έμμεσες, που ενδέχεται να προκύψουν από τον χρήστη (όπως, μεταξύ άλλων, απώλειες συναλλαγών, απώλεια εσόδων, εισοδήματα, κέρδη ή αναμενόμενες αποταμιεύσεις, απώλεια συμβολαίων ή επιχειρηματικών σχέσεων , απώλεια φήμης ή υπεραξίας κ.λπ.)
• ζημίες ή απώλειες που οφείλονται σε διακοπές ή δυσλειτουργίες της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ λόγω πράξεων ανωτέρας βίας ή τουλάχιστον σε απρόβλεπτα και απρόβλεπτα γεγονότα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τη θέληση και ανεξάρτητα από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη, παραδείγματος χάριν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, αποτυχίες ή διαταραχές τηλεφωνικών ή ηλεκτρικών γραμμών, το Διαδίκτυο ή / και άλλα μέσα μετάδοσης, μη διαθεσιμότητα ιστοσελίδων, απεργίες, φυσικές καταστροφές, ιούς και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, διακοπές της παράδοσης προϊόντων, υπηρεσιών ή εφαρμογών
 και
• εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ από χρήστες ή τρίτους

ΔΙAΦΟΡΑ

Διακοπή υπηρεσίας
Για να εγγυηθεί στους χρήστες τη βέλτιστη δυνατή χρήση της υπηρεσίας, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία για συντήρηση ή ενημερώσεις του συστήματος, ενημερώνοντας τους χρήστες μέσω συνεχών ενημερώσεων που δημοσιεύονται στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ .

Επαναπώληση υπηρεσιών
Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να αναπαράγουν, να αντιγράψουν, να αντιγράψουν, να πουλήσουν, να μεταπωλήσουν ή να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε τμήμα της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ και της υπηρεσίας της χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του κατόχου, που χορηγείται είτε απευθείας είτε μέσω κατάλληλου προγράμματος μεταπώλησης.
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ανεχτεί την επαναπώληση που πραγματοποιείται σε περιορισμένη βάση “
onetoone” , οποιαδήποτε μορφή μαζικής μεταπώλησης εξαιρείται ρητά.

Πολιτική απορρήτου
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, οι χρήστες πρέπει να ανατρέξουν στην πολιτική απορρήτου της BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ , η οποία θεωρείται ότι αποτελεί μέρος αυτών των Όρων.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλα τα εμπορικά σήματα, ονομαστικά ή εικονιστικά, καθώς και όλα τα άλλα σήματα, εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λέξεις, εικονογραφήσεις, εικόνες ή λογότυπα που εμφανίζονται σχετικά με τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ είναι και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή των δικαιοπαρόχων του και προστατεύονται από τους νόμους που ισχύουν για τα εμπορικά σήματα και τις συναφείς διεθνείς συνθήκες.
Όλα τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα σήματα, εμπορικά ονόματα, σήματα υπηρεσιών, λεκτικές μάρκες, εμπορικά σήματα, εικονογραφήσεις, εικόνες, λογότυπα σχετικά με τρίτους και περιεχόμενο που αποστέλλονται από τρίτους στην BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ είναι και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία τέτοιων τρίτων και των δικαιοπαρόχων τους , και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί εμπορικών σημάτων και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ο ιδιοκτήτης δεν κατέχει τα προαναφερθέντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να τα χρησιμοποιεί μόνο εντός των ορίων και σύμφωνα με τις συμβάσεις που συνάπτονται με αυτά τα τρίτα μέρη και για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν.

Προϋποθέσεις ηλικίας
Οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι ενήλικοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε άτομα κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ .

Αλλαγές στους παρόντες Όρους
Ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ .
Οι χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ μετά τη δημοσίευση των αλλαγών αποδέχονται τους νέους Όρους στο σύνολό τους
.

Ανάθεση της σύμβασης
Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, διαθέσει με ανανέωση ή υπεργολαβία όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, εφόσον δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα του χρήστη σύμφωνα με τους Όρους.
Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτών των Όρων με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια του Ιδιοκτήτη.

Επαφές
Όλες οι επικοινωνίες που αφορούν τη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ πρέπει να αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τις επαφές που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Διαχωρισμός
Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω ρήτρα θα καταργηθεί και οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν και θα παραμείνουν σε ισχύ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία και ισχύ της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στον νόμο, στη δικαιοδοσία του κράτους και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου ο κάτοχος έχει στην έδρα του.
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό ισχύει στις περιπτώσεις όπου ο νόμος παρέχει έναν μοναδικό τόπο δικαιοδοσίας για τους καταναλωτές.

ΕΠIΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡAΣ

Online επίλυση διαφορών για τους καταναλωτές
Ο καταναλωτής που κατοικεί στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εναλλακτικών λύσεων επί των διαφορών που προβλέπει μια εξωδικαστική μέθοδο για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών που σχετίζονται με και απορρέουν από συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, εάν είστε ευρωπαίος καταναλωτής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πλατφόρμα για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την ηλεκτρονική σύμβαση που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο
 σύνδεσμο.
Ο κάτοχος είναι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει αναρτηθεί στις πληροφορίες του κατόχου σε αυτό το έγγραφο.

Αυθεντική έκδοση αυτών των Όρων
Οι παρόντες Όροι συντάσσονται και αναθεωρούνται στα ιταλικά. Οι εκδόσεις σε άλλες γλώσσες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων, η έκδοση που συντάσσεται στα ιταλικά θα υπερισχύει πάντοτε.

Ορισμοί
Παράδειγμα φόρμας απόσυρσης
Απευθύνεται σε:
Russo Mangimi S.p.A. , Via Nazionale delle Puglie 80035 – Nola (NA) Ιταλία
ΑΦΜ 01239651217, Καταβεβλημένο κοινό κεφάλαιο: 6.750.000 €,
  Εμπορικό Επιμελητήριο της Νάπολης
info@farmina.com
Σας ειδοποιώ ότι αποσύρω από τη σύμβαση πώλησης τα παρακάτω αγαθά / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:
_____________________________________________ (εισάγεται περιγραφή των αγαθών / υπηρεσιών που υπόκεινται στην αντίστοιχη απόσυρση)
• Παραγγελίες: _____________________________________________ (εισαγάγετε την ημερομηνία)
• Λήψη στις: _____________________________________________ (εισαγάγετε την ημερομηνία)
• Όνομα του καταναλωτή: _____________________________________________
• Διεύθυνση καταναλωτή: _____________________________________________
• Ημερομηνία: _____________________________________________
(υπογράψτε εάν αυτό το έντυπο κοινοποιείται σε χαρτί)

Επιβεβαίωση της παραγγελίας 

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης.

Κατόπιν της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, εφόσον διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και η ορθότητα της παραγγελίας και η απουσία σφαλμάτων όσον αφορά την τιμολόγηση των ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, τα χαρακτηριστικά τους κ.λπ., η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, και το περιεχόμενό της και την κατάρτιση της πώλησης, με e-mail ή τηλεφωνικώς οπότε τότε μόνον η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ενήμερος ο ΠΕΛΑΤΗΣ για τα έξοδα μεταφοράς.

Παραλαβή, Επεξεργασία Παραγγελιών
Υποδεικνύει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει ο ιδιοκτήτης κατά την παραλαβή της παραγγελίας.
Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από την BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και στη BOUTOS-PETS.GR ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΟΥ ΟΕ .
Όροι και Προϋποθέσεις (ή όροι)
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, που συνιστούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του ιδιοκτήτη.
Χρήστης
Οποιοσδήποτε χρήστης της υπηρεσίας, αν είναι άνθρωπος ή νομική οντότητα.
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018
Ο χρήστης φιλοξενεί αυτό το περιεχόμενο και συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή του.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Σύγκριση